Vzhľadom na to, že zvieratá sú upravované na stoloch vo výške 50 – 80cm a strihač má len dve ruky, z toho minimálne jednu, ale najčastešie obe používa na strihanie, trimovanie, česanie alebo kúpanie, tak je nutné aby v záujme bezpečnosti boli istené tzv.úväzmi.

Väčšinou sa jedná o jemné uchytenie obojku okolo krku, v prípade potreby sa dá ešte previesť úväz pod slabiny. Psíci si na takúto poistku ĺahko zvyknú, veď aj na prechádzke majú okolo krku obojok alebo postroj.

Sedatíva a utlmovacie prostriedky pred ani počas úpravy nepoužívame.

V prípade potreby v individuálnych prípadoch pri veľmi nervóznych a bojácnych jedincoch poučím majiteľa o používaní Bachových esencií, je to prírodný prostriedok z kvetných esencii, ktorý zvládne zvieratko vybalancovať do pohody a môže ho podať majiteľ ešte pred úpravou.

Kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

Neváhajte a kontaktujte nás. Radi Vám zodpovieme na Vaše otázky
Kontaktujte nás